ELEKTRİK

ÜRETİLEN ELEKTRİĞİ EN VERİMLİ ŞEKİLDE İLETMEK İÇİN, DOĞRU MALZEMEYİ NİTELİKLİ İŞÇİLİKLE BULUŞTURUYORUZ.

Panellerin ürettiği elektriğin aktarılması için gerekli altyapıyı hazırlamak adına projede yer alan DC ve AC detaylara istinaden doğru malzeme ve nitelikli işgücünün bir araya getirilmesi sürecidir. Verim kayıpları ve arızaların en çok yaşanacağı bu bölümde montajın hassasiyeti önem kazanmaktadır.

Orta gerilim sistemleri için işleme ana dağıtım panosundan başlanır ve proje için gerekli olan köşk, hücre, kablo başlık ve diğer OG ekipmanlarının montajı ile tamamlanır.

Üretilmiş elektriğin yer altı ya da yer üstü uygulamaları ile ana sisteme entegre edilmesini içeren, enterkonnektif sisteme aktarma çalışmasıdır.

Elektrik montajı ve kurulumu sırasında ihtiyaç duyulabilecek sarf malzmeler ve DC ve AC malzemelerin temin edilmesi hizmetidir.Saha koordinasyonu sağlanarak projenin kesintisiz yürütülmesi de bu hizmetin bir parçasıdır.

Nexten Elektrik

Yenilenebilir enerji projelerinde elektrik sistemini kurarken, montajının uzman kişilerce sorunsuz tamamlanması hayati önem taşır. Doğru ve titiz şekilde yapılmış bir sistemin uzun vadede kullanılır durumda olabilmesi, can ve mal güvenliğini de garanti altına alır.

Diğer Hizmetler
Nexten Elektrik
Mekanik Kurulum & Montaj

Projeniz için gereken zemini hazırlıyor ve montajını titizlikle gerçekleştiriyoruz.

Proje Yönetimi
Saha Düzenleme & İnşaat

Tıkır tıkır işleyen bir proje için gereken her şeyi önceden düşünüyoruz.

Bakım
Teknik Destek & Bakım

Yaptığımız işin arkasındayız ve uzun yıllar yanınızdayız.