BAŞARILI BİR GES PROJE SÜRECİ GEÇİRMEK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 6 HUSUS

GES proje süreçlerinin her aşaması, santralin verimliliği ve uzun ömürlülüğü açısından önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, sürecin başından sonuna kadar karşılaşılabilecek sorunları en aza indirgemek ve başarılı bir GES süreci geçirmek için dikkat edilmesi gereken 6 husus hakkında detaylı bilgiyi blog yazımızda bulabilirsiniz.

 

Arazi Seçimi ve Arazinin Hazırlanması

Arazinin düz ya da eğimli oluşu, baktığı yön, arazi etrafındaki doğal yer şekillerinin yapısı üretimin verimliliği, dolayısıyla yatırımın kendini geri ödeme süresi konusunda önem teşkil eder. Bundan dolayı, iyi bir arazi seçimi ve seçilmiş arazinin sürece hazırlanması verimli bir GES için ilk etapta dikkat edilmesi gereken hususlar arasındadır.

Arazilerde eğim, cephe ve çevresel faktörlerden dolayı ortaya çıkan sorunlar iyi bir hafriyat süreci ile ortadan kaldırılabilir. Burada amaç, proje alanın olabildiğince optimal düzeyde hazırlanmasıdır.

GES projeleri için uygun olmayan arazilerin seçilmesi hafriyat çalışmalarını artırır. Dolayısıyla proje maliyetini arttırırken, proje kurulumunun da daha geç tamamlanmasına neden olur.

 

Doğru Projelendirme

Projelendirme süreci, kurulacak tesisin mevcut proje alanına göre uyarlanması yani sistemin sahaya yerleştirilmesidir.

Doğru projelendirme, GES projelerinde verimi en çok etkileyen unsurlardan biri olan gölgelemeyi engellemeye yardımcı olur. Ara boşluklarda yapılan doğru hesaplamalar ve doğru bir genel yerleşim planı ile gölgelenme engellenerek, santralden alınan verim uzun vadede artırılır.

Uygun Malzeme Kullanımı

Alanı doğru bir şekilde seçilmiş, uygun bir projelendirme süreci yapılmış tesislerde, projeye uygun malzemelerin seçilmesi büyük önem arz eden konular arasındadır.

Özellikle panel invertör ve konstrüksiyon gibi santralin işleyişi açısından önem arz eden ve maliyeti yüksek kalemler titizlikle seçilmelidir, çünkü malzeme seçimi santralden alınacak verimi fazlasıyla etkilemektedir. Örneğin, iklime uygun olmayan panel tipi seçimi santralin işleyişinden alınan verimin düşmesine sebep olurken, doğal koşullara uygun taşıyıcı sistem seçimleri verimi artırır.

 

Eksiksiz Montaj Süreci

Seçilen malzemenin doğru olması kadar, malzemenin sahaya doğru şekilde montajı da önemlidir. Tesisin gerek kurulma aşamasında, gerekse kurulumun bitip devreye alınmasından sonraki kısımda doğru montaj yapılması, projeye uygun hareket edilmesi ve statik, elektriksel değerlere bağlı kalınması; hem verimliliği arttıracak hem de bakım onarım maliyetlerini düşürecektir.

 

 

Devreye Alma, Son ölçüm ve Kontroller

Tesis devreye girmeden önce muhakkak son kontrollerin ve gerekli ölçümlerin yapılması gereklidir. Çünkü özellikle büyük boyutlu projelerde bu kurulum süreleri uzamasından dolayı gerek doğal faktörler gerekse çevresel faktörler sebebiyle montaj doğru yapılmış olsa bile bazı sorunlar ortaya çıkabilir. İşte bu esnada yapılacak bu ölçümlemeler bu problemlerin önceden tespitine dolayısıyla daha sonra ortaya çıkabilecek daha büyük sorunların önüne geçilmesine sebep olacaktır.

 

 

Bakım – Onarım

Bütün aşamaları titizlikle tamamlanmış, akabinde devreye alınmış tesislerin belli dönemlerde gerekli bakımlarının yapılması tesisin verimliliği ve uzun ömürlülüğü açısından önemlidir. Çünkü bu tesisler açık arazilerde ve çatılarda olduğundan, sürekli olarak dış etkenlere maruz kalmaktadır. Bu etkenler ilk etapta gözden kaçabilse de, belli bir süre sonra yapıda ciddi deformasyonlara sebep olabilir. Bu sorunların önüne geçilmesi zamanında alınacak küçük bakım önlemleri ile sağlanabilecek iken, ihmal edilmesi ileride çok daha ciddi sorunlara sebep olabilecektir.

 

 

Yorum Yok

Sorry, the comment form is closed at this time.